„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 12 lipca 2022 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Usługi doradcze dotyczące przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w Internecie)”.

Termin złożenia ofert: do 19 lipca 2022 r., do godz. 10:00.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty