„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w związku z postępowaniem ofertowym na wybór wykonawcy dla zadania pn. „Usługa wykonania strony internetowej”, dokonał dn. 17.03.2023 r. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Nakatomi Sp. z o.o. (siedziba: Al. Zwycięstwa 13A, 80-219 Gdańsk).

Szczegóły zawarto w załączonej „Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty”.

Wybór wykonawcy strona internetowa.pdf