„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyniku przetargu Kaeser

Informacja o wyniku przetargu nr 1.2.2023