,,KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 4 sierpnia 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 500 kW”.

 

Termin złożenia ofert: do 19 sierpnia 2021 r. do godziny 10.00.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert. Ogłoszenie ofertowe dostępne jest na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 03/04/08/2021):

 

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

Warunki techniczne

 

Pytania i odpowiedzi:

  1. Pytania i odpowiedzi 1 10.08.2021