„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że postępowanie ofertowe ogłoszone 29 czerwca 2021 r. dla zadania pn. „Dostawa i montaż linii obkurczająco-osuszającej” zostało zakończone i 28 lipca 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana została i wybrana została oferta złożona przez „Sealed Air Polska” sp. z o.o., (z siedzibą: Duchnice, ul. Ożarowska 28A, 05-850 Ożarów Mazowiecki), z ceną 77 880,00 EUR netto. Oferta uzyskała 85,66 pkt.

Informacja o złożonych ofertach i wybranym wykonawcy umieszczona została w ogłoszeniu ofertowym dostępnym na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 01/29/06/2021):

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html