„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że postępowanie ofertowe ogłoszone 4 lutego 2022 r. na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa i montaż regałów paletowych” i 2 marca 2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana została i wybrana została oferta złożona przez „WARAN” K.M.A.G. Żebrakowscy Spółka Jawna (z siedzibą w ul. Energetyczna 5, 35-107 Rzeszów), z ceną 54 000,00 zł netto. Oferta uzyskała 94,00 pkt.

Informacja o złożonych ofertach i wybranym wykonawcy umieszczona została w ogłoszeniu ofertowym dostępnym na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 05/04/02/2022):

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html