„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że postępowanie ofertowe ogłoszone 18 listopada 2021 r. dla zadania pn. „Dostawa i montaż owijarki do palet” zostało zakończone i 27 grudnia 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana została i wybrana została oferta złożona przez OPTI PACK Sebastian Wojtasiewicz, (z siedzibą: ul. Staniewiecka 1, 03-310 Warszawa), z ceną 34 300,00 PLN netto. Oferta uzyskała 100,00 pkt.
Informacja o złożonych ofertach i wybranym wykonawcy umieszczona została w ogłoszeniu ofertowym dostępnym na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 07/18/11/2021):