„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 18 listopada 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa i montaż owijarki do palet”.

Termin złożenia ofert: do 26 listopada 2021 r. do godziny 11.00.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert. Ogłoszenie ofertowe dostępne jest na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 07/18/11/2021):

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html