„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 18 listopada 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa i montaż kartoniarki”.

Termin złożenia ofert: do 26 listopada 2021 r. do godziny 11.30.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert. Ogłoszenie ofertowe dostępne jest na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 08/18/11/2021):

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html