Treść komunikatu:

„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 22 grudnia 2023 r. przetarg na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją części budynku zakładu mięsnego w Strzakłach”.

Termin złożenia ofert: 8 stycznia 2024 r.  12 stycznia 2024 r. do godziny 9:00.

Zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem o przetargu i złożenia ofert.

Ogłoszenie o przetargu roboty.pdf

Ogłoszenie o przetargu roboty zmiana.pdf

Zal 1_Projekt modernizacji.zip

Zal 1 Projekt modernizacji całość.zip

Pytania i odpowiedzi pdf