Podlasie to region, w którym mieszkańcy żyją w równowadze z cudowną naturą. Tutaj doskonale rozumiemy, że gdy dbamy o środowisko naturalne, ono odwdzięcza się swoimi plonami i niepowtarzalnym mikroklimatem. Dlatego też każdego roku powstają nowe inicjatywy ekologiczne na Podlasiu, które jednoczą lokalną społeczność i zachęcają do propagowania ekologii. Poznaj kilka przykładowych inicjatyw ekologicznych na Podlasiu, które wspierają ten niepowtarzalny obszar.

Inicjatywy ekologiczne na Podlasiu – 6 przykładów, które warto poznać

Zielone Płuca Polski

Idea polega na stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w taki sposób, aby nie zagrażał środowisku naturalnemu. W rezultacie ma to sprawić, że przyszłe pokolenia także będą mogły czerpać niesamowite korzyści, jakie zapewnia nam cudowna natura na Podlasiu.

Wśród głównym założeń tej inicjatywy ekologicznej są:

  • promocja lokalnych towarów i usług;
  • dokształcanie w zakresie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i kulturalnych Zielonych Płuc Polski w obrębie Podlasia, całej Polski, ale też Europy;
  • zwracanie udziału na specyfikę tego obszaru w polityce przestrzennej i regionalnej Polski;
  • wzrost atrakcyjności obszaru Zielonych Płuc Polski;
  • ożywienie i nastawienie na ekologię rozwoju społeczno-gospodarczego w obrębie terenu Zielonych Płuc Polski, główna uwaga ma być zwrócona na leśnictwo, rolnictwo, gospodarkę wodną, turystykę itp.

Działanie proekologiczne Stowarzyszenia Okolica

Lubimy zwracać uwagę także na mniejsze, ale równie skuteczne lokalne działania. Dlatego świetnym przykładem są działania podejmowane przez Stowarzyszenie Okolica, która od lat zajmuje się różnymi aspektami związanymi z ekologią.

Z jednej strony stowarzyszenie rozpowszechnia edukację ekologiczną, ale też propaguje przyjazne dla środowiska podejście do odpadów w tym do recyklingu i segregacji. Uczestnicy stowarzyszenia chętnie biorą udział w procesach administracyjnych, związanych z inwestycjami, które bezpośrednio mają wpływ na środowisko. Chętnie organizują także konferencje tematyczne.

Ważnym punktem funkcjonowania stowarzyszenia jest organizowany corocznie Piknik Ekologiczny oraz sprzątanie w ramach Dnia Sprzątania Świata.

Inicjatywy ekologiczne na Podlasiu podejmowane przez koła gospodyń wiejskich

Wiele mówi się o głośnych inicjatywach, a znacznie mniej o tych małych, wiejskich. Dlatego z dumą chcemy podkreślić, że na Podlasiu nie brakuje także gospodyń, należących do koła gospodyń wiejskich, które z chęcią dokładają swoja cenną cegiełkę, aby pozytywnie wpłynąć na środowisko naturalne.

Panie chętnie organizują pikniki prozdrowotne, szkolenia i warsztaty na temat ekologii i zdrowego trybu życia. Takie działania sprawiają, że na wsiach coraz częściej podejmowane są takie tematy, jak wpływ ekologi na prowadzenie gospodarstwa domowego i rolnego. Duże znaczenie odgrywa także temat związany z zachowaniem pierwotnego podlaskiego krajobrazu. Dzięki temu kolejne pokolenia mogły czerpać tak samo dużo albo jeszcze więcej korzyści z plonów, jakimi obdarowuje nas Podlasie.

Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las”

Ich celem jest dbanie o cudowny obszar, jakim jest Puszcza Knyszyńska. Kilka lat temu otrzymali dotację w wysokości 30 tys. zł na realizację projektu pt. „XXX lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej – działania związane z jubileuszem utworzenia Parku”. Celem miało być monitorowanie, inwentaryzowanie, ochrona oraz popularyzacja tego regionu.

Stowarzyszenie może pochwalić się jeszcze jedną dotacją i projektem pt. „Jak komunikować o przyrodzie na zagrodzie”. Celem zadania miało być organizowanie szkoleń dla służb ochrony przyrody, które dotyczyły technik komunikacji społecznej.

Stowarzyszenie Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

Warto wspomnieć także o działaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, które także skutecznie i wytrwale troszczy się o park krajobrazowy. Głównym celem stowarzyszenia jest ochrona użytków ekologicznych, a także aktywna popularyzacja tego miejsca.

Akcja Czysta Ziemia

ZM Karol chętnie wspiera ekologiczne inicjatywy na Podlasiu. Rozumiemy, że razem możemy zadbać o wyjątkowe środowisko naturalne, które tak wiele daje nam każdego dnia i jest sekretem naszego sukcesu.

Dlatego współorganizujemy akcję #czystaziemia, która polega na zachęcaniu mieszkańców gminy do sprzątania lasów i innych obszarów w okolicy.

Mieszkańcy Podlasia doskonale rozumieją, że jedynie aktywne działanie może sprawić, że ten niezwykły obszar, który nas otacza, pozostanie w takim stanie przez kolejne lata. Dlatego nie brakuje osób, organizacji i inicjatyw ekologicznych na Podlasiu, które chcą walczyć o tę ziemię i przyszłość kolejnych pokoleń. Podziwiamy każdą inicjatywę, tę mniejszą, lokalną i większą na skalę wojewódzką lub krajową. Jesteśmy przekonani, że na pewno dołączymy jeszcze do wielu proekologicznych projektów na Podlasiu, aby razem z innymi przedsiębiorcami i mieszkańcami wesprzeć środowisko naturalne na tym obszarze.