Mięso z nogi ze skórą

Mięso z nogi ze skórą

9. Mięso z nogi ze skórą
ikona temperatura
Temperatura przechowywania: 2-4 °C