KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 10 września 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zakładu mięsnego w Strzakłach – roboty budowlane”.
Termin złożenia ofert: do 1 października 2021 r. do godziny 13:00.  do 8 października 2021 r. do godziny 13:00.
Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert. Ogłoszenie ofertowe dostępne jest na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 05/10/09/2021):
Osoba do kontaktu : Ilona Drygiel – 513 102 946