„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 17 grudnia 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zakładu mięsnego w Strzakłach – instalacja wentylacji mechanicznej i instalacja chłodnicza”.
Termin złożenia ofert: do 5 stycznia 2022 r. do godziny 10:00.
Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert. Ogłoszenie ofertowe dostępne jest na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 02/17/12/2021):