„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 23 września 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 498,96 kW”.
Termin złożenia ofert: do 8 października 2021 r. do godziny 10.00.
Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert. Ogłoszenie ofertowe dostępne jest na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 04/23/09/2021):