UNIEWAŻNIENIE

 

 

 

„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 19 sierpnia 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 498,96 kW”.

Termin złożenia ofert: do 3 września 2021 r. do godziny 10.00. do 10 września 2021 r. do godziny 10.00.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert. Ogłoszenie ofertowe dostępne jest na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 04/19/08/2021):

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

Warunki techniczne

 

Pytania i odpowiedzi – 1
Pytania i odpowiedzi – 2