„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o ogłoszeniu dn. 12 października 2022 r. postępowania ofertowego na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych”.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert.

Postępowanie ofertowe ogłoszone zostało w Bazie konkurencyjności i dostępne jest pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/130354