„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o ogłoszeniu dn. 30 września 2022 r. postępowania ofertowego na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Wykonanie filmu promocyjnego”.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert.

 

Postępowanie ofertowe ogłoszone zostało na Naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:

Zaptanie ofertowe na wykonanie filmu promocyjnego.pdf

Zał. 1 Formularz oferty film.docx