„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w związku z postępowaniem ofertowym na wybór wykonawcy dla zadania pn. „Usługi doradcze dotyczące przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w Internecie)”, dokonał dn. 22.07.2022 r. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Nakatomi LLC (z siedzibą w Supelveda Center 3415 S Sepulveda Blvd Los Angeles, CA 90034).

Szczegóły zawarto w załączonej „Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty”.

Informacja_wybór_wykonawcy_kampania_internetowa