„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 9 marca 2022 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zakładu mięsnego w Strzakłach – instalacje elektryczne”.

Termin złożenia ofert: do 24 marca 2022 r. do godziny 10:00.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert. Ogłoszenie ofertowe dostępne jest na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 02/09/03/2022):

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html