„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że postępowanie ofertowe ogłoszone 10 września 2021 r. dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zakładu mięsnego w Strzakłach – roboty budowlane” zostało zakończone i 20 października 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana została i wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowe i Usługowe „DOMBUD” Sp. z o.o., (z siedzibą: Biała Podlaska, ul. Brzeska 174, 21-500 Biała Podlaska), z ceną 4 941 270,28 zł netto. Oferta uzyskała 100,00 pkt.
Informacja o złożonych ofertach i wybranym wykonawcy umieszczona została w ogłoszeniu ofertowym dostępnym na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 05/10/09/2021):