„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że postępowanie ofertowe ogłoszone 23 września 2021 r. dla zadania pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 498,96 kW” zostało zakończone i 21 października 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana została i wybrana została oferta złożona przez Maat4 Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie, ul. Popularna 4/6, 02-473 Warszawa), z ceną 1 390 000,00 zł netto. Oferta uzyskała 91,25 pkt.
Informacja o złożonych ofertach i wybranym wykonawcy umieszczona została w ogłoszeniu ofertowym dostępnym na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 04/23/09/2021):