„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że postępowanie ofertowe ogłoszone 4 lutego 2022 r. dla zadania pn. „Dostawa i montaż maszyny pakującej” zostało zakończone i 8 marca 2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana została i wybrana została oferta złożona przez ULMA Packaging Polska Sp. z o.o. (z siedzibą w ul. Kościelna 10, 05-124 Skrzeszew), z ceną 355 250,00 EUR netto. Oferta uzyskała 100,00 pkt.

Informacja o złożonych ofertach i wybranym wykonawcy umieszczona została w ogłoszeniu ofertowym dostępnym na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 04/04/02/2022):

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html