„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że postępowanie ofertowe ogłoszone 8 lutego 2022 r. dla zadania pn. „Dostawa i montaż maszyny pakującej termoformującej” zostało zakończone i 3 marca 2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana została i wybrana została oferta złożona przez Zakład Techniki Próżniowej TEPRO S.A. (z siedzibą w ul. Przemysłowa 5, 75-216 Koszalin), z ceną 789 000,00 zł netto. Oferta uzyskała 100,00 pkt.

Informacja o złożonych ofertach i wybranym wykonawcy umieszczona została w ogłoszeniu ofertowym dostępnym na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 05/08/02/2022):

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html