„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że postępowanie ofertowe ogłoszone 17 czerwca 2021 r. dla zadania pn. „Dostawa i montaż fileciarki” zostało zakończone i 20 lipca 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana została i wybrana została oferta złożona przez FOODMATE B.V. (z siedzibą: Einsteinstrat 26, 3281 NJ Numansdorp), z ceną 165 000,00 EUR netto. Oferta uzyskała 100 pkt.

Informacja o złożonych ofertach i wybranym wykonawcy umieszczona została w ogłoszeniu ofertowym dostępnym na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 01/17/06/2021):

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html