„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że postępowanie ofertowe ogłoszone 19 listopada 2021 r. dla zadania pn. „Dostawa i montaż banderolownicy” zostało zakończone i 27 grudnia 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana została i wybrana została oferta złożona przez Bandall Polska Paweł Kamiński, (z siedzibą: ul. Gruszkowa 13, 61-474 Poznań), z ceną 32 480,00 EUR netto. Oferta uzyskała 100,00 pkt
Informacja o złożonych ofertach i wybranym wykonawcy umieszczona została w ogłoszeniu ofertowym dostępnym na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 01/19/11/2021):