„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że postępowanie ofertowe ogłoszone 25 stycznia 2022 r. dla zadania pn. „Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych” zostało zakończone i 15 lutego 2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana została i wybrana została oferta złożona przez Pezal Product Line Sp. z o.o., (z siedzibą w ul. Benzynowa 50, 83-021 Przejazdowo), z ceną 522 796,75 zł netto. Oferta uzyskała 100,00 pkt.

Informacja o złożonych ofertach i wybranym wykonawcy umieszczona została w ogłoszeniu ofertowym dostępnym na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 01/25/01/2022):

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html