„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w związku z postępowaniem ofertowym na wybór wykonawcy dla zadania pn. „Wykonanie filmu promocyjnego”, dokonał dn. 10.10.2022 r. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez FUN IDEA Marcin Kąca, (z siedzibą w Grabianowie, ul. Bananowa 13A).

Szczegóły zawarto w załączonej „Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty”.

Wybór wykonawcy film promocyjny