KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w związku z postępowaniem ofertowym na wybór wykonawcy dla zadania pn. „Usługi doradcze w zakresie wzornictwa opakowań”, dokonał dn. 22.07.2022 r. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez SOUL&MIND GROUP Sp. z o.o. (siedziba: ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań).

Szczegóły zawarto w załączonej „Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty”.

Informacja_wybór_wykonawcy_wzornictwo