„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 8 marca 2023 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Usługa wykonania strony internetowej”.

Termin złożenia ofert: do 16 marca 2023 r., do godz. 9:00.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert.

Zal 1 Formularz oferty strona internetowa

Zapytanie ofertowe strona internetowa