„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 12 stycznia 2023 r. przetarg na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa i montaż układu sprężarkowego”.
Termin złożenia ofert: 20 stycznia 2023 r. do godziny 10:00.
Zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem o przetargu i złożenia ofert.

 

Zapytanie ofertowe sprężarka

Projekt umowy

Formularz oferty sprężarka