Operacja mająca na celu poprawę konkurencyjności i wprowadzenie innowacji poprzez rozbudowę oraz zakup nowoczesnych maszyn do Zakładu Przetwórstwa Mięsnego, także przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Planowana do realizacji operacji związana jest produkcją wędlin oraz produkcją mięsa drobiowego, a także mięsa wieprzowego. Efektem zrealizowanego projektu będzie wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych w Zakładzie oraz zaoferowanie nowych produktów. Dodatkowym efektem projektu będzie przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez wykorzystanie energii z OZE. 

Zakres rzeczowy operacji obejmuje: rozbudowę i przebudowę budynku produkcyjnego oraz zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania i magazynowania produktów rolnych, a także budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 498,96 kW.