KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 16 lutego 2023 r. przetarg na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa i montaż układu sprężarkowego”.
Termin złożenia ofert: 24 lutego 2023 r. do godziny 10:00.
Zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem o przetargu i złożenia ofert.

Ogłoszenie o przetargu sprężarka

Zal 1 Formularz oferty sprężarka

Zal 2 Projekt umowy