„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 4 lutego 2022 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa i montaż regałów paletowych”.

Termin złożenia ofert: do 14 lutego 2022 r. do godziny 10.30.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert. Ogłoszenie ofertowe dostępne jest na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 05/04/02/2022):

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

 

Pytania i odpowiedzi 1 08.02.2