„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 8 lutego 2022 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa i montaż maszyny pakującej termoformującej”.

Termin złożenia ofert: do 16 lutego 2022 r. do godziny 10:00.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert. Ogłoszenie ofertowe dostępne jest na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 05/08/02/2022):

 

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html