„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 19 listopada 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa i montaż banderolownicy”.

Termin złożenia ofert: do 29 listopada 2021 r. do godziny 10.00.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert. Ogłoszenie ofertowe dostępne jest na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 01/19/11/2021):

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html