„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 30 grudnia 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych”.
Termin złożenia ofert: do 10 stycznia 2022 r. do godziny 13:00.
Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert. Ogłoszenie ofertowe dostępne jest na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 01/30/12/2021):