„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 25 stycznia 2022 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych”.

Termin złożenia ofert: do 2 lutego 2022 r. do godziny 10:00.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert. Ogłoszenie ofertowe dostępne jest na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 01/25/01/2022):

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

 

Pytania i odpowiedzi 1 – 28.01.2022

Pytania i odpowiedzi 2 – 28.01.2022

Pytania i odpowiedzi 3 – 31.01.2022