„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 8 stycznia 2022 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych”.
Termin złożenia ofert: do 17 stycznia 2022 r. do godziny 13:00. do 19 stycznia 2022 r. do godziny 13:00.
Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert. Ogłoszenie ofertowe dostępne jest na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 01/08/01/2022):
„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że postępowanie ofertowe ogłoszone 8 stycznia 2022 r. dla zadania pn. „Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych” zostało unieważnione i zakończone bez wyboru żadnej z ofert.