„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 11 lipca 2022 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Usługi doradcze w zakresie wzornictwa opakowań”.

Termin złożenia ofert: do 19 lipca 2022 r., do godz. 10:00.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty