„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 4 czerwca 2024 r. przetarg na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych i bram segmentowych”.

Termin złożenia ofert: 17 czerwca 2024 r. do godziny 10:00.

Zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem o przetargu i złożenia ofert.

Ogłoszenie o przetargu drzwi pdf

Zal 1 Formularz oferty drzwi doc

Zal 1 Formularz oferty drzwi pdf

Zal 2 Projekt umowy drzwi pdf

Zal 3 Specyfikacja techniczna pdf

Zal 3 Specyfikacja techniczna xlsx