„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza 24 maja 2024 r. przetarg na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa i montaż automatycznego urządzenia ważąco-etykietującego wyposażonego w drukarkę etykiet sumy i system transportowy”.

Termin złożenia ofert: 3 czerwca 2024 r. do godziny 10:00.

Zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem o przetargu i złożenia ofert.

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu automat pdf

Zal. 1 Formularz oferty automat pdf

Zal. 1 Formularz oferty automat docx

Zal. 2 Projekt umowy automat pdf